Digitalizujemy polskie zasoby audiowizualne!

W ramach działań dotyczących usług digitalizacji dla podmiotów zewnętrznych, Wytwórnia Filmów Oświatowych zrealizowała w ciągu ostatnich kilku tygodni duże zlecenia dla archiwów państwowych i jednej z wyższych uczelni w kraju. Łącznie to kilkaset taśm i blisko 2000 minut materiału, w tym taśmy światłoczułe sprzed II wojny światowej. Zostały one poddane wcześniejszemu przeglądowi i czyszczeniu ultradźwiękowemu.

Aktualnie wykonujemy kolejne zlecenia dla instytucji publicznych w ramach procedur przetargowych. Jak zwykle zapewniamy profesjonalną, wysoką jakość, terminowość realizacji usług i zapraszamy wszystkie zainteresowane podmioty do nawiązania współpracy.