Informacja dla uczestników konkursu

Uprzejmie informujemy, że wszystkie prace powstałe podczas ekologicznych warsztatów filmowych do dnia 30 kwietnia 2018r. zostały zakwalifikowane do konkursu filmowo-fotograficznego pt. „Przyrodnicze i kulturowe skarby woj. Łódzkiego”.

Do 20 maja 2018r. nastąpi rozstrzygnięcie konkursu.