Młodzieżowy konkurs filmu przyrodniczego – zapraszamy do udziału!

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU
W MŁODZIEŻOWYM KONKURSIE
FILMU PRZYRODNICZEGO – W RAMACH XX EDYCJI MIĘDZYNARODOWEGO FESTIWALU FILMÓW PRZYRODNICZYCH im. WŁODZIMIERZA PUCHALSKIEGO w roku 2024.

Wytwórnia Filmów Oświatowych uprzejmie informuje, że w dniach 5 – 9 czerwca 2024 roku odbędzie się w Łodzi XX edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego. Motto tematyczne tej jubileuszowej edycji Festiwalu brzmi: „CZWARTA NATURA – KU ZIELONYM MIASTOM”.

Międzynarodowy Festiwal Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego to największy przegląd filmu przyrodniczego w Polsce o ugruntowanej renomie
i długoletniej tradycji sięgającej roku 1980. Zasadniczym celem Festiwalu, realizowanym konsekwentnie od lat, jest udostępnianie i upowszechnianie dorobku polskiej, europejskiej i światowej sztuki filmowej w specyficznym obszarze filmu przyrodniczego. O wysokiej randze MFFP świadczy, między innymi, przynależność do elitarnej organizacji ECOMOVE International. W ramach Festiwalu odbywa się Konkurs Główny – przeznaczony dla twórców profesjonalnych oraz Młodzieżowy Konkurs Filmów Przyrodniczych – przeznaczony dla młodych amatorów pasjonujących się filmowaniem przyrody.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY młodych filmowców (w wieku od 10 do 20 lat) do zgłaszania swoich prac filmowych o tematyce przyrodniczej do udziału w Konkursie Młodzieżowym XX MFFP. Filmy konkursowe powinny mieć długość od 3 do 15 minut
i zrealizowane być mogą dowolnym sprzętem rejestrującym obraz i dźwięk. Mogą to być filmy w formule dokumentalnej, fabularnej lub animacyjnej. Wskazane jest, aby związane były tematycznie z mottem XX MFFP, czyli zjawiskiem „powrotu przyrody” (roślinności, dzikich zwierząt, ptaków itp.) w przestrzenie miejskie – lecz nie jest to wymóg obligatoryjny. Filmy mogą być dziełem jednego Autora lub Zespołu realizacyjnego (praca zbiorowa) i powinny być zrealizowane po 1 stycznia 2023 roku. Filmy dopuszczone do Konkursu przez Komisję Selekcyjną zostaną zaprezentowane publiczności w jednym z łódzkich kin podczas trwania XX edycji i ocenione przez Jury Konkursu Młodzieżowego (składającego się z profesjonalnych filmowców). Najlepsze prace biorące udział w Konkursie zostaną nagrodzone.

Filmy zgłaszane do Konkursu Młodzieżowego należy przysłać do Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi (głównego organizatora Festiwalu) do dnia 30 kwietnia 2024 roku w formacie MP4 (max do 2 GB). Prace mogą być przysyłane na nośniku fizycznym (płyta, pendrive) na adres pocztowy WFO lub w postaci pliku cyfrowego do pobrania (link) – na adres wfo@wfo.com.pl i j.schmidt@wfo.com.pl.

Oprócz filmu należy przysłać wypełnioną Kartę zgłoszeniową (formularz Karty – w załączeniu) O pozytywnej decyzji Komisji Selekcyjnej oraz terminie i miejscu projekcji filmów Konkursu Młodzieżowego uczestnicy zostaną powiadomieni po zakończeniu prac Komisji.

Adres Biura Organizacyjnego XX MFFP:
Wytwórnia Filmów Oświatowych sp. z o.o.
93-106 Łódź, ul. Kilińskiego 210,
tel. 48 42 689 23 45; fax 48 42 689 23 46
e-mail: wfo@wfo.com.pl

 

W załączeniu: