O Wytwórni Filmów Oświatowych


Wytwórnia Filmów Oświatowych w Łodzi jest spółką należącą do Województwa Łódzkiego. To doświadczony, renomowany producent wartościowych filmów łączący wieloletnią tradycję i nowoczesność. Pełni swą misję nieprzerwanie od końca lat czterdziestych XX wieku, niezmiennie pod tym samym adresem przy ulicy Kilińskiego 210 w Łodzi.

Dorobek Wytwórni to 4500 filmów, obejmujących różne obszary tematyczne zrealizowanych przez kilka pokoleń polskich twórców. Wiele tytułów zaliczanych jest dziś do klasyki filmu polskiego – obrazy wyprodukowane w Wytwórni zdobyły ponad 1200 nagród na krajowych i zagranicznych festiwalach filmowych.

W „Oświatówce” rozpoczynali swoją karierę i często podejmowali dłuższą współpracę, wybitni twórcy polskiego filmu m.in.: Wojciech Jerzy Has, Janusz Nasfeter, Krzysztof Zanussi, Zbigniew Rybczyński, Krzysztof Ptak, Jerzy Zieliński, Juliusz Machulski, Jacek Bławut, Marek Koterski i Maciej Drygas (laureat Europejskiej Nagrody Filmowej FELIX za film „Usłyszcie mój krzyk” – wyprodukowany w WFO). Muzykę do powstających w Wytwórni filmów komponowali m.in.: Krzysztof Komeda, Krzysztof Penderecki, Wojciech Kilar, Jan A.P. Kaczmarek.

Aby móc zachować i szeroko udostępniać swoje cenne zbiory filmowe, Wytwórnia Filmów Oświatowych przeprowadza obecnie proces ich digitalizacji.

W Wytwórni Filmów Oświatowych wciąż kontynuowana jest wieloletnia tradycja produkowania filmów o wysokich walorach artystycznych i poznawczych – nadal realizują tu swe dzieła doświadczeni profesjonaliści, również w ramach koprodukcji krajowych i międzynarodowych.

Dzięki profesjonalizmowi, rzetelności i bogatemu doświadczeniu wynikającemu z obecności na polskim rynku filmowym od połowy ubiegłego wieku jesteśmy otwartym, kompetentnym i wiarygodnym partnerem.

Zapraszamy do współpracy!Cyfrowe Repozytorium Filmowe LOGO_55hKino Polska LOGO_55hPISF LOGO_55hPWSFTviT_55hStowarzyszenie Filmowców Polskich LOGO_55hTVP Lodz LOGO_55h
Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich LOGO_100hFilm Video Foto LOGO_100hFixafilm LOGO_100hKino Bodo LOGO_100hKino Charile LOGO_100hMuzeum kinematografii LOGO_100h
Uniwersytet Łódzkihttp://www.lasy.gov.pl/pl