Nowe pola eksploatacji filmów WFO

OBWIESZCZENIE

Wytwórnia Filmów Oświatowych w Łodzi, wychodząc naprzeciw rosnącemu zainteresowaniu dorobkiem twórców związanych z WFO oraz poczuwając się do obowiązku upowszechniania cennych dzieł dziedzictwa filmowego zgromadzonych w swoim archiwum, stara się poszerzać krąg potencjalnych odbiorców kultury filmowej. Ze względu na szybki i wręcz rewolucyjny rozwój technologii umożliwiających szerokie rozpowszechnianie filmów, zaistniała konieczność udostępniania ich na nowych polach eksploatacji (np. w Internecie) – nieistniejących w chwili powstawania wielu filmów realizowanych niegdyś w WFO, a tym samym nieuwzględnionych w ówczesnych umowach z twórcami.
Dlatego też, aby zrealizować zamiar coraz szerszego udostępniania dorobku filmowego Wytwórni, a zarazem nie naruszać praw twórców rozpowszechnianych filmów – w związku z zamiarem udzielenia licencji na nowe pole eksploatacji (sieć Internet)
– Wytwórnia Filmów Oświatowych sp. z o.o. zwraca się do twórców filmów wymienionych poniżej z prośbą o kontakt w związku z art. 41. ust. 5 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1231, z 2020 r. poz. 288).

Korespondencję prosimy kierować na adres:
Wytwórnia Filmów Oświatowych sp. z o.o.
ul. Kilińskiego 210
93-106 Łódź

Lista tytułów filmów i ich Autorów: