„W dolinach największych łódzkich rzek: Bzury, Pilicy I Warty” w TVP3 Łódź!

Wytwórnia Filmów Oświatowych to nie tylko filmy, ale również seriale! Na antenie TVP3 Łódź będziecie mogli obejrzeć „W DOLINACH NAJWIĘKSZYCH ŁÓDZKICH RZEK: BZURY, PILICY I WARTY”.

Krótki opis serialu:

Ośmioodcinkowy serial telewizyjny „W dolinach największych łódzkich rzek: Bzury, Pilicy i Warty” przedstawia – w nowoczesnej, podróżniczej formule – przyrodnicze bogactwo trzech obszarów – trzech dolin największych łódzkich rzek. Serial zrealizowany w atrakcyjnej formie, z przewodnikami – reporterką i reporterem, oprócz zadań edukacyjnych ma również promować działania na rzecz ochrony środowiska i wzrostu świadomości ekologicznej oraz ma pomóc w wykreowaniu wizerunku trzech dolin jako niezwykle atrakcyjnych turystycznie, co jest zgodne ze Strategią Rozwoju Województwa Łódzkiego dotyczącą Obszarów Turystycznych Dolin Rzecznych Warty, Pilicy i Bzury.

Każdej z dolin trzech największych łódzkich rzek, poświęcone są co najmniej dwa dwudziestosześciominutowe odcinki. Osią fabularną każdego odcinka jest podróż reporterki (bądź reportera) wzdłuż brzegów rzeki, czasami dosłownie rzeką, ale tylko kajakiem, bądź pod żaglem. Na trasach swych podróży przewodnicy – reporterzy spotykają naukowców różnych specjalności, od biologów, ornitologów, ekologów aż po geografów i hydrologów, a także leśników, wolontariuszy dbających o liczne pomniki przyrody, czy też przedstawicieli miejscowych władz a nawet zwykłych turystów, dla których przyroda i jej ochrona jest czymś bardzo ważnym.

Patronem projektu jest Marszałek Województwa Łódzkiego – Grzegorz Schreiber.