WFO na 51. Lubuskim Lecie Filmowym!

18 filmów w sześciu blokach tematycznych. Tak wygląda propozycja Wytwórni Filmów Oświatowych na rozpoczętym właśnie 51. Lubuskim Lecie Filmowym. Podczas specjalnych bloków pokazowych poświęconych twórczości Grzegorza Królikiewicza, Wojciecha Wiszniewskiego, Piotra Andrejewa czy Wojciecha Hasa zobaczyć będzie można m.in takie filmy jak: „Mężczyźni”, „Idź”, „Fotoplastykon”, „Sprawa Lorda Jima” czy „Karmnik Jankowy”. Nie zabraknie dyskusji i rozmów o artystach którzy stworzyli pokazane produkcje.

Wytwórnia Filmów Oświatowych jest partnerem 51. Lubuskiego Lata Filmowego.

Więcej informacji na temat festiwalu znajdziecie na stronie internetowej 51 LFF

———————-

18 films in six thematic blocks. This is the proposal of the WFO Film Studio at the 51st Lubuskie Film Summer, which has just started. „Men”, „Go”, „Photoplasticon”, „Lord Jim’s Case” or „Janka’s Feeder”. There will be discussions and talks about the artists who created the shown productions.