Konkurs filmowo-fotograficzny

Wytwórnia Filmów Oświatowych Sp. z o.o. serdecznie zaprasza uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z województwa łódzkiego zainteresowanych samodzielnym tworzeniem filmów lub fotografii o tematyce przyrodniczej do zgłaszania swoich prac do Komisji Selekcyjnej KONKURSU FILMOWO-FOTOGRAFICZNEGO PRZYRODNICZE I KULTUROWE SKARBY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO.

Prace oceniać będzie Jury złożone z profesjonalnych filmowców i znawców filmu przyrodniczego. Prace wyróżnione przez Jury zostaną nagrodzone.

Prace należy przesłać na adres siedziby Wytwórni Filmów Oświatowych Sp. z o.o., ul. Kilińskiego 210, 93-106 Łódź w terminie do 25.04.2016R.

W załączeniu przesyłamy Regulamin konkursu, Kartę obiektu przyrodniczego oraz oświadczenie o wyrażenie zgody na udostępnienie prac i wizerunku w celach promocyjnych.

Dodaj komentarz