Zapytanie cenowe

Wytwórnia Filmów Oświatowych Sp. z o.o. zaprasza do złożenia ofert w ramach postępowania w trybie zapytania o cenę na realizację rekonstrukcji cyfrowej pięciu filmów Włodzimierza Puchalskiego. Szczegółowe informację znajdą Państwo w załącznieu.

Oferty prosimy przesyłać na adres: wfo@wfo.com.pl do dnia 30.03.2017r. do godz. 12:00 z dopiskiem „Digitalizacja. Filmy Puchalskiego”.