Zapytanie ofertowe nr WFO.2102.1.2023

Wytwórnia Filmów Oświatowych w Łodzi Sp. z o.o. w związku z planowaną inwestycją pod nazwą „Przebudowa polegająca na dociepleniu ścian i dachu budynku, zamurowaniu okien w ścianach zewnętrznych strefy archiwum, przebudowa pomieszczenia B16 na pracownię filmową oraz montaż logo WFO na dachu budynku, wraz z budową instalacji wentylacji mechanicznej, klimatyzacji i hydrantów wewnętrznych” zwraca się z prośbą do wszystkich potencjalnych wykonawców z prośbą o zapoznanie się z treścią zapytania ofertowego oraz załączonych dokumentów.

W załączeniu: