Nabór na stanowisko SPECJALISTY ds. digitalizacji materiałów audiowizualnych

Wytwórnia Filmów Oświatowych Sp. z o.o. ogłasza nabór na stanowisko SPECJALISTY ds. digitalizacji materiałów audiowizualnych.

Link do ogłoszenia: Ogłoszenie o nabór na stanowisko SPECJALISTY ds. digitalizacji materiałów audiowizualnych

Prosimy o przesłanie kompletu dokumentów aplikacyjnych obejmujących CV oraz list motywacyjny na adres wfo@wfo.com.pl do dnia 11 kwietnia 2023 roku.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami. Do aplikacji prosimy o załączenie poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r. o Ochronie danych osobowych) przez Wytwórnię Filmów Oświatowych Sp. z o.o.”

Kadr z filmu pt. „Magnetyczny i fotograficzny zapis dźwięku” (1967), w reż. Mieczysława Vogta

ZAPRASZAMY NA WARSZTATY FOTOGRAFICZNE i PLASTYCZNE

organizowane w ramach XX Międzynarodowego Festiwalu Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego – „CZWARTA NATURA – KU ZIELONYM MIASTOM” we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Zarządem Zieleni Miejskiej w Łodzi i Ogrodem Botanicznym w Łodzi.

Tytuł warsztatów: „CZWARTA NATURA młodym okiem”

Planujemy przeprowadzenie trzech warsztatów: fotograficznych dla dwóch grup i plastycznego dla młodzieży szkół podstawowych i ponadpodstawowych województwa łódzkiego.

Warsztaty są darmowe, ilość miejsc ograniczona.

Współorganizator warsztatów – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wręczy nagrody rzeczowe autorom Najlepszej Fotografii i Najlepszej Pracy Plastycznej wykonanej podczas warsztatów. Dodatkowo, prace wykonane przez uczestników warsztatów będą mogły wziąć udział w Konkursach Młodzieżowych XX MFFP – fotograficznym i plastycznym – po spełnieniu warunków określonych w Regulaminach Konkursów.

Chętni do uczestnictwa w warsztatach zgłaszają się z wydrukowaną, wypełnioną i podpisaną przez rodzica etykietą ZGŁOSZENIA konkursu fotograficznego lub plastycznego. Etykiety są dołączone do właściwych Regulaminów Konkursów – do pobrania pod adresem: http://www.festiwalpuchalskiego.pl/aktualnosci Wypełnienie zgłoszenia do udziału w warsztatach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w Konkursach.

Ponadto, osoby uczestniczące w warsztatach powinny dołączyć do Zgłoszenia Oświadczenie o wyrażeniu zgody na wykorzystanie wizerunku do celów informacyjnych i promocyjnych XX MFFP. Wzór takiego Oświadczenia znajduje się w załączeniu: https://docs.google.com/document/d/1t-oqrT43q_eeT-bcXjcBATsfkMCzhmGf/edit?usp=sharing&ouid=108511667867261974220&rtpof=true&sd=true

Zgłoszenia na warsztaty: wfo@wfo.com.pl temat maila: XX MFFP WARSZTATY

Termin warsztatów: 5 marca 2024 r. (wtorek) godziny: 11.00 – 14.00

Miejsce: warsztaty fotograficzne – w plenerach Ogrodu Botanicznego w Łodzi – 30 osób, warsztaty plastyczne – we wnętrzu budynku na terenie Ogrodu Botanicznego – grupa 15 osób.

Spotykamy się przed budynkiem administracyjnym Ogrodu Botanicznego przy ul. Retkińskiej 41 w Łodzi

ZAPRASZAMY 🙂

Kadr z filmu pt. „Ja komponuję, ty komponujesz, on komponuje” (1979), reż. Grażyna Kędzielawska

Zmiana terminu Młodzieżowego Konkursu Filmu Przyrodniczego

Wytwórnia Filmów Oświatowych – główny organizator Międzynarodowego Festiwalu Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego – uprzejmie informuje, iż jednomyślną decyzją Rady Programowej Festiwalu termin i metoda organizacji XX edycji MFFP został zmieniony – w następujący sposób:

Młodzieżowy Konkurs Filmu Przyrodniczego oraz inne konkursy i wydarzenia towarzyszące przeznaczone dla młodzieży odbędą się w dniach 22 – 23 MARCA 2024 ROKU.

Prace konkursowe należy przesłać do Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi do dnia 15 MARCA 2024 ROKU.

Wskazane jest, aby prace konkursowe związane były tematycznie z mottem XX MFFP – „CZWARTA NATURA – KU ZIELONYM MIASTOM”, czyli zjawiskiem „powrotu przyrody” w przestrzenie miejskie.

Do udziału w Młodzieżowym Konkursie Filmu Przyrodniczego kwalifikowane będą prace autorów w wieku od 10 do 20 lat, o czasie projekcji od 3 do 15 minut, zrealizowane po 01.01.2023 roku.

Więcej informacji uzyskasz tutaj:

Konkurs fotograficzny i plastyczny dla młodzieży

Wytwórnia Filmów Oświatowych – główny organizator Międzynarodowego Festiwalu Filmów Przyrodniczych – zaprasza do wzięcia udziału w dwóch Młodzieżowych Konkursach: Fotograficznym oraz Plastycznym.

Celem Konkursów jest wzbudzenie wśród młodzieży zainteresowania walorami przyrodniczymi regionu, w którym żyją oraz ich utrwalenie przy pomocy fotograficznych oraz plastycznych środków wyrazu. Wskazane jest, aby prace konkursowe związane były tematycznie z mottem XX MFFP – „CZWARTA NATURA – KU ZIELONYM MIASTOM”, czyli zjawiskiem „powrotu przyrody” (roślinności, dzikich zwierząt, ptaków itp.) w przestrzenie miejskie.

Do udziału w Młodzieżowym Konkursie Fotografii Przyrodniczej kwalifikowane będą prace młodzieży w wieku od 10 do 20 lat.

Do udziału w Młodzieżowym Konkursie Plastycznym (rysunek, malarstwo, grafika itp.) kwalifikowane będą prace młodzieży ze szkół podstawowych.

Prace konkursowe należy przesłać do Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi do dnia 15 MARCA 2024 ROKU.

Konkursu i wydarzenia towarzyszące przeznaczone dla młodzieży odbędą się w dniach 22-23 marca 2024 roku.

Więcej informacji znajdziesz tutaj:

REGULAMIN Konkursu fotograficznego „Czwarta natura”

REGULAMIN Konkursu plastycznego „Czwarta natura”

Kadr z filmu pt. „Malowanie palcami” z 1965 roku w reżyserii Jadwigi Żukowskiej.

Wydłużenie terminu nadsyłania prac konkursowych na plakat do filmu pt. ”Partytura w głowie”

Informujemy, że wydłużono termin nadsyłania prac konkursowych na plakat do najnowszego filmu Andrzeja Czuldy pt. „Partytura w głowie”.

Prace konkursowe należy wysłać przesłać do Wytwórni Filmów Oświatowych w Łodzi do dnia 21 STYCZNIA 2024 ROKU.

Plakat zostanie wykorzystany jako podstawa do tworzenia grafiki materiałów promocyjnych i dystrybucji filmu. Konkurs ma charakter otwarty i może wziąć w nim udział każdy.

Konkurs jest skierowany przede wszystkim do grafików, projektantów, artystów plastyków oraz osób zajmujących się projektowaniem graficznym. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie brały udziału w innych konkursach.

Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. Do Konkursu każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie trzy projekty.

Film Andrzeja Czuldy poświęcony jest sylwetce, drodze twórczej i dorobkowi artystycznemu Zdzisława Szostaka – wybitnego kompozytora i dyrygenta, autora muzyki do wielu filmów dokumentalnych i fabularnych – m.in. w reżyserii Wojciecha J. Hasa, Janusza Majewskiego, Filipa Bajona, Jerzego Hoffmana. Szczególnym atutem filmu jest fakt, że realizatorzy są w posiadaniu obszernego wywiadu (100%, nagranego jako zdjęcia uciekające), w którym Bohater opowiada o swoim życiu i twórczości. Materiał ten ma walor unikatowy, gdyż Zdzisław Szostak zmarł 7 września 2019 roku. W filmie pojawią się fragmenty znakomitych kompozycji Bohatera oraz wspomnienia o nim snute przez wybitnych reżyserów filmowych.

Więcej informacji w linku poniżej:
(Regulamin pdf)

Kadr pochodzi z filmu pt. „Sztuka ulicy” z 1958 w reż. Konstantego Gordona.

Ogłoszenie wyników konkursu na plakat z okazji Jubileuszu 75-lecia WFO

Jury Konkursu na projekt Plakatu z okazji Jubileuszu 75-lecia Wytwórni Filmów Oświatowych, po starannym obejrzeniu wszystkich zgłoszonych prac, nie wyłoniło projektu do realizacji.

 

Jednocześnie, Jury postanowiło przyznać Wyróżnienie za interesującą, oryginalną formę następującym projektom zgłoszonym do Konkursu:
1. Projekt autorstwa Przemysława Paliwody (wersja w kolorystyce żółto-niebieskiej).
2. Projekt autorstwa Weroniki Bas.

 

Autorzy wyróżnionych prac otrzymają zaproszenia na uroczystą Galę Jubileuszową, która odbędzie się w grudniu 2024 roku.

 

Protokół Jury

Zmiana terminu XX edycji Międzynarodowego Festiwalu Filmów Przyrodniczych im. Włodzimierza Puchalskiego

Wytwórnia Filmów Oświatowych – główny organizator Międzynarodowego Festiwalu Filmów Przyrodniczych – uprzejmie informuje, iż jednomyślną decyzją Rady Programowej Festiwalu termin i metoda organizacji XX edycji MFFP został zmieniony – w następujący sposób:

Zasadnicza część Festiwalu, czyli główny Konkurs Filmowy przeznaczony dla profesjonalistów i towarzyszące mu wydarzenia, odbędzie się w roku 2025; zaś Młodzieżowy Konkurs Filmu Przyrodniczego oraz inne konkursy, warsztaty i wydarzenia towarzyszące przeznaczone dla młodzieży odbędą się osobno, już w roku 2024, w rozbudowanej, 3-dniowej formule.

Takie wydzielenie części młodzieżowej Festiwalu posłużyć ma nadaniu większej wagi wydarzeniom festiwalowym dedykowanym najmłodszym twórcom i odbiorcom sztuki filmowej, co pozwoli na szersze i skuteczniejsze promowanie wiedzy o filmie, przyrodzie i ekologii wśród młodzieży – od której przecież zależy pomyślny rozwój w przyszłości zarówno polskiej kinematografii, jak i ochrony ojczystej przyrody.

Dokładny termin organizacji konkursów i innych wydarzeń części młodzieżowej XX MFFP, zostanie podany do publicznej wiadomości w styczniu roku 2024.

Konkurs na projekt plakatu do filmu dokumentalnego pt. „Partytura w głowie”.

Zapraszamy do udziału w konkursie na plakat do filmu dokumentalnego Andrzeja Czuldy
pt. „Partytura w głowie”. Plakat zostanie wykorzystany jako podstawa do tworzenia grafiki materiałów promocyjnych i dystrybucji filmu. Konkurs ma charakter otwarty i może wziąć w nim udział każdy.

Konkurs jest skierowany przede wszystkim do grafików, projektantów, artystów plastyków oraz osób zajmujących się projektowaniem graficznym.

W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie brały udziału w innych konkursach.

Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny. Do Konkursu każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie trzy projekty.

Film Andrzeja Czuldy poświęcony jest sylwetce, drodze twórczej i dorobkowi artystycznemu Zdzisława Szostaka – wybitnego kompozytora
i dyrygenta, autora muzyki do wielu filmów dokumentalnych i fabularnych – m.in. w reżyserii Wojciecha J. Hasa, Janusza Majewskiego,
Filipa Bajona, Jerzego Hoffmana. Szczególnym atutem filmu jest fakt, że realizatorzy są w posiadaniu obszernego wywiadu (100%, nagranego jako zdjęcia uciekające), w którym Bohater opowiada o swoim życiu i twórczości. Materiał ten ma walor unikatowy, gdyż Zdzisław Szostak zmarł 7 września 2019 roku. W filmie pojawią się fragmenty znakomitych kompozycji Bohatera oraz wspomnienia o nim snute przez wybitnych reżyserów filmowych.

Więcej w linku poniżej:

Regulamin konkursu.pdf

Kadr pochodzi z filmu pt. „Sztuka ulicy” z 1958 w reż. Konstantego Gordona.

 

Nabór na stanowisko Specjalisty ds. księgowości (w wymiarze ½ etatu)

Ogłoszenie o nabór na stanowisko księgowego Wytwórnia Filmów Oświatowych Sp. z o.o. ogłasza nabór na stanowisko Specjalisty ds. księgowości w wymiarze ½ etatu.

Link do ogłoszenia: Ogłoszenie nabór na stanowisko Specjalisty ds. księgowości w wymiarze ½ etatu.

Prosimy o przesłanie kompletu dokumentów aplikacyjnych obejmujących CV oraz list motywacyjny na adres wfo@wfo.com.pl do dnia 31 grudnia 2023 roku.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu z wybranymi osobami. Do aplikacji prosimy o załączenie poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 r. o Ochronie danych osobowych) przez Wytwórnię Filmów Oświatowych Sp. z o.o.”

Zdjęcie pochodzi z filmu pt. „Kultura handlu. Poznajemy klienta” z 1973 roku w reż. Anatola Fidka.

Konkurs na projekt plakatu z okazji jubileuszu 75-lecia WFO

Zapraszamy do udziału w konkursie na plakat z okazji jubileuszu 75-lecia Wytwórni Filmów Oświatowych .

Celem Konkursu jest wyłonienie i wytypowanie do realizacji projektu graficznego, który stanie się plakatem promującym jubileusz 75-lecia Wytwórni i zostanie wykorzystany jako podstawa do tworzenia materiałów promocyjnych.

Konkurs ma charakter otwarty i może wziąć w nim udział każdy.

Konkurs jest skierowany przede wszystkim do grafików, projektantów, artystów plastyków oraz osób zajmujących się projektowaniem graficznym. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie brały udziału w innych konkursach.

Udział w Konkursie jest bezpłatny i całkowicie dobrowolny.
Do Konkursu każdy z uczestników może zgłosić maksymalnie trzy projekty.

Więcej w linku poniżej:

Regulamin konkursu. 

Kadr pochodzi z filmu pt. „Sztuka ulicy” z 1958 w reż. Konstantego Gordona.